ระบบบัญชีข้อมูล กรมบังคับคดี (LED Data Catalog)

กรมบังคับคดี

189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ : 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@led.mail.go.th

Alt text